Приказивање 46 резултата

Архивски опис
Серија
Приказ штампања Види:

Преписка на српском језику

У серији се налазе писма и телеграми које је Иконић размењивао са истакнутим појединцима на српском језику. Највећи део се односи на период Првог светског рата и његову активност у Паризу.

Стеван Сремац

У овој серији се налазе чланци, анегдоте и песме Милорада Павловића Крпе и других аутора о Стевану Сремцу, као и преписи докумената, библиографије и др.

Павловић, Милорад

Грађа

Серија обухвата грађу за романе и приповетке, исписе из књижевних дела, разне забелешке из друштвеног живота Ниша, као и грађу за Ратни дневник.

Костић, Тадија

Писма

У овој серији се налазе писма разних аутора упућених Драгутину Покорном од 1913. до 1935. године.

Покорни, Драгутин

Посетнице и телеграми

У серији се налазе визит-карте и телеграми разних личности повезаних са Драгутином Покорним, највећим делом из Првог светског рата.

Покорни, Драгутин

Карикатуре

У серији се налазе две карикатуре настале вероватно у току Првог светског рата.

Покорни, Драгутин

Разно

У овој серији се налазе лична документа Тадије П. Костића (крштенице, дипломе за одликовања, кандидатске листе и сл)

Костић, Тадија

Писма

Преписка, већином Шимуновићеве супруге Катице.

Шимуновић, Динко

Разно

Умрлица Динка Шимуновића и сепарат В. Б. Заниновића о Динку Шимунивићу са белешкама и другим додацима.

Шимуновић, Динко

Дела, исписи и преписи С. Смирнова

Садржи разне потпуне и непотпуне верзије мемоара и дневника С. Н. Смирнова, исписе и преписе литературе и књига, извештаје о археолошким експедицијама, документе и материјале за издавање књига, преписе рукописа, описе фресака из цркава и манастира...

Смирнов, Сергей Николаевич

Рукописи

У овој серији се налазе рукописи који описују делатност Музике коњичке дивизије у Француској северној Африци током јесени 1916. године, као и пута Дивизије од повлачења кроз Албанију до доласка у Африку.

Покорни, Драгутин

Прикази из новина

У овој серији се налазе прикази, критике и огласи у разним новинама о концертима које је држао Драгутин Покорни са његовим оркестрима од 1909. до 1938. године.

Покорни, Драгутин

Резултати 1 до 20 од 46