Фонд Р 612 - Архива Драгомира Иконића

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 612

Наслов

Архива Драгомира Иконића

Датум(и)

  • 1910-1956 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Грађа је смјештена у 10 фасцикли и садржи укупно 365 јединица.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1883 - 1957)

Биографија

Рођен у Чачку 05. 10. 1883. године. Завршио је Учитељску школу у Јагодини. Пре Првог светског рата ангажовао се као члан Самосталне радикалне странке. Током рата избегао је у Париз и покренуо лист "La Patrie Serbe", који је уређивао до краја рата. После рата докторирао је филозофију у Цириху, а политички се ангажовао као члан, а од 1921. године и као генерални секретар Југословенске републиканске странке. Био је и главни уредник партијског гласила "Република". У више наврата народни посланик у Скупштини Краљевине СХС и Краљевине Југославије. Након оставке Срђана Будисављевића, преузима место министра социјалне политике и народног здравља 25. 03. 1941. у влади Цветковић-Мачек, али на тој функцији остаје свега два дана. Током Другог светског рата није се активно ангажовао, као ни после њега. Умро у Београду 16. 03. 1957. године.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Грађа је настала у периоду 1910-1956. година, али претежно обухвата период Првог свјетског рата и Иконићев боравак и рад у Паризу 1916-1919. године. У Архиви Драгомира Иконића налази се рукопис аутобиoграфије "У изгнанству" као и стенограмске биљешке предавања Симона Сабијанија под називом "La Verite sur L'Attentat de Marseille" одржаног 29. 11. 1934. године. Грађа обухвата и укупно 298 писама и телеграма на српском и француском језику углавном из периода 1916-1919 када је Иконић боравио у Паризу. Грађа обухвата и 37 фотографија и један албум цртежа "Vitre", као и разноврсну грађу тематски повезану са Југославенском републиканском странком у чијем раду је Иконић активно учествовао.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Грађа је распоређена у 5 група (серија)
I Рукописи
II Преписка на српском језику
III Преписка на страном језику
IV Фотографије и албуми
V Разно

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Лисни каталог рукописних заоставшина Народне библиотеке Србије.
Инвентар млађих књижевних рукописа и архивалија Народне библиотеке Србије

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места