Серија Р 612/II - Преписка на српском језику

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 612/II

Наслов

Преписка на српском језику

Датум(и)

  • 1910-1924 (Стварање)

Ниво описа

Серија

Обим и носач записа

Грађа броји 195 јединица и распоређена је у 5 фасцикли.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

У серији се налазе писма и телеграми које је Иконић размењивао са истакнутим појединцима на српском језику. Највећи део се односи на период Првог светског рата и његову активност у Паризу.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Преписка је сложена хронолошки у 5 фасцикли и то:
1. писма 1-29
2. писма 30-75
3. писма 76-118
4. писма 119-161
5. писма 162-195

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Лисни каталог Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места