Фонд Р 1226 - Архива Милке Жицине

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1226

Наслов

Архива Милке Жицине

Датум(и)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Фонд је подељен у три серије: Рукописи, Писма и Документи и укупно има 20 јединица.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд обухвата рукописе дела Милке Жицине, њена писма из периода одслужења казне у КДП Столац од 1953-1955. године, као и документе везане за пресуду којом је као присталица Информбироа осуђена на осам година затвора.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Фотографије које су се налазиле у склопу Архиве Милке Жицине пребачене су у Фонд фотодокумента НБС.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места