Фонд Р 291 - Архива Драгутина Покорног

Наредба бр. 250 Објава Драгутину Покорном Ваше Височанство, У дубокој понизности узимам слободу известити ВАС, да ће у уторак и среду (11. ... Grand concert symphonique par l'Orchestre à Cordes Serbe sous la direction de M. le Capitain... Grand concert symphonique par l'Orchestre à Cordes Serbe sous la direction de M. le Capitain... Grand concert symphonique par l'Orchestre à Cordes Serbe sous la direction de M. le Capitain... Concert symphonique Donné par l'Orchestre de la Musique de la Division de la Cavalerie Serbe... Grand concert symphonique : Grand orchestre militaire serbe sous la direction de son premier chef... Grand concert symphonique (musique slave) donné par l'Orchestre de la Musique de Cavalerie S... Garden-Party : au Profit de la Sociéte de Secours aux Blessés et de la Croix Rouge Serbe dansles ... Programme sous la direction dе premier chef d'orchestre, m. le capitaine Drag. Pokorny : [1 ... Musique de la Division de Cavalerie Serbe ... : Protectorat de la France au Maroc, Ville d'O... Musique de la Division de Cavalerie Serbe ... : Protectorat de la France au Maroc, Ville d'O... Grand concert symphonique donné par le Grand Orchestre de La Musique de la Division de Cavalerie ... Programme : Bizerte 28 février 1917. Grande Soirée de gala organisée au profit de l'amicale des mutilés & réformés de guerre ... Soirée de bienfaisance donnée au profit de la Sociéte musulmane de bienfaisance et de la Sociéte ... Grande Soirée de gala au Bénéfice des Croix Rouges Italienne & Serbe ... : programme : Théatr... Grand Concert donné par la Musique de Cavalerie Serbe au profit de la Croix-Rouge Serbe ... : [Pr... Grand concert de musique Serbe donné par la Musique de la Division de Cavalerie Serbe ... : Progr...
Original Дигитални објект not accessible

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 291

Наслов

Архива Драгутина Покорног

Датум(и)

  • 1886-1938 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Фонд укупно садржи 265 јединица смештених у 14 фасцикли.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1867-1956)

Биографија

Рођен је у Чермаковици (Čermákovice), данас у Чешкој, 11. 10. 1867, умро у Београду, 21. 10. 1956. Завршивши студије на Конзерваторијуму у Бечу, радио као корепетитор у бечком Карлтеатру (Karltheatar). Од 1890. био је војни капелник у Београду, Ваљеву и Нишу. Диригент Народног позоришта у Београду (1897-1909). За врме Првог светског рата реорганизовао Музику коњичке дивизије и давао концерте у већим градовима Француске северне Африке. После рате је референт војних музика (1920-1937) и капелник Оркестра краљеве гарде. Био је хоровођа неколико певачких друштава, основао је Војну музичку школу у Вршцу и установио централни музички архив при Министарству војске и морнарице у Београду. Писао је пригодне композиције, већином за војни оркестар.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Грађа је настала у периоду 1913-1935, али најзначајнији и највећи део је 1914-1918 и описује деловање Музике коњичке дивизије, почев од повлачења преко Албаније па до доласка у Француску северну Африку (данас Тунис, Алжир и Мароко), где је под вођством Драгутина Покорног одржала низ концерата.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Задржан је оригинални редослед предмета и он је одраз најважнијих активности ствараоца у периоду од пет година. Грађа је распоређена у 9 група (серија):
I Рукописи
II Писма
III Наредбе и објаве
IV Програми концерата
V Прикази из новина
VI Карикатуре
VII Фотографије
VIII Посетнице и телеграми
IX Разно

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Арапски
  • Енглески
  • Немачки
  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • арапско писмо
  • Ћирилица
  • Готика
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Грађа је на папиру.

Информативна средства

Лисни каталог Народне библиотеке Србије.

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Део грађе у дигитализованом облику се налази на адреси:
http://velikirat.nb.rs

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Muzička encikolopedija 3, Zagreb, 1977, 101.

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места