Фонд Р 374 - Архива Милорада Павловића Крпе

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 374

Наслов

Архива Милорада Павловића Крпе

Датум(и)

  • 1860-1965 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Фонд укупно садржи 4855 јединица распоређених у 21 архивску кутију.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1865-1957)

Биографија

Књижевник и професор. Основну школи (1872-1876) и Прву београдску гимназију (1876-1883) похађа у родном граду, да би потом уписао Учитељску школу у коју напушта1884. године. Од 1888. до 1891. године је на студијама у Јени, Лајпцигу и Берлину. Дипломирао је педагошки одсек славистике и германистике. Професор у неколико гимназија у Србији, пензионисан као професор Реалке 1916. године. Сарадник бројних књижевних часописа у Србији и Аустроугарској. Од 1897. године је у конспирацији организација за ослобођење Босне и Херцеговине. Поводом Ивањданског атентата 1899. године осуђен на три, а издржао годину и по дана затвора. После доласка Карађорђевића на власт, постаје професор кнезу Павлу, са којим неколико пута путује по Италији (1906-1908). Као члан "Народне одбране" сарађује са "Младом Босном". Сведок на Фридјунговом процесу у Бечу 1909. године. За време Првог светског рата је ађутант војводе Живојина Мишића. Од 1917. године борави у Француској, Италији и Швајцарској, где повезује разне групе и организације у циљу остварења српских ратних циљева. После рата се бави књижевним радом. Писао је бројне чланке и анегдоте о познатим и мање познатим људима и догађајима. Одржавао је везе са утицајним људима у политици и култури Србије и Југославије.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд се састоји од разноврсне и разнородне грађе коју је стварао или скупљао Милорад Павловић Крпа, као што су његови рукописи текстова, преводи,чланци, анегдоте, песме, белешке, концепти, скице, грађа, нотеси, бележнице, рачуни, признанице, документи, адресари и др. Најважнија и најобимнија је његова преписке. Поред овога имамо и
преписку, документе, биографије и рукописе разних личности, од којих су издвојени Стеван Сремац, Мићун Павићевић и Живојин Мишић.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Грађа садржи 4855 јединица, сврстаних у 13 серија:
I Рукописи; подсерије а) Проза, б) Поезија, в) Анегдоте и епиграми и г) Преводи
II Стеван Сремац
III Мићун Павићевић
IV Војвода Живојин Мишић
V Прозни радови (познатих и непознатих аутора)
VI Поезија (познатих и непознатих аутора)
VII Епиграми и анегдоте (разни аутори)
VIII Преводи
IX Биографије
X Грађа
XI Нотеси
XIIПреписка
XIII Разно

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Енглески
  • Италијански
  • Немачки
  • Руски
  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Лисни каталог Народне библиотеке Србије.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места