Приказивање 33 резултата

Архивски опис
Серија
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Војвода Живојин Мишић

Преписка Живојина Мишића, као и чланци, исечци из новина, документи, анегдоте и друго о Мишићу. Аутор једног мањег дела је Милорад Павловић Крпа.

Павловић, Милорад

Грађа

Серија обухвата грађу за романе и приповетке, исписе из књижевних дела, разне забелешке из друштвеног живота Ниша, као и грађу за Ратни дневник.

Костић, Тадија

Грађа

Белешке, концепти, скице, грађа и др. које је писао или користио Милорад Павловић Крпа.

Павловић, Милорад

Дела, исписи и преписи С. Смирнова

Садржи разне потпуне и непотпуне верзије мемоара и дневника С. Н. Смирнова, исписе и преписе литературе и књига, извештаје о археолошким експедицијама, документе и материјале за издавање књига, преписе рукописа, описе фресака из цркава и манастира...

Смирнов, Сергей Николаевич

Карикатуре

У серији се налазе две карикатуре настале вероватно у току Првог светског рата.

Покорни, Драгутин

Наредбе и објаве

У овој серији се налазе наредбе и објаве разних аутора упућених Драгутину Покорном од 1913. до 1918. године.

Покорни, Драгутин

Писма

У овој серији се налазе писма разних аутора упућених Драгутину Покорном од 1913. до 1935. године.

Покорни, Драгутин

Писма

Преписка, већином Шимуновићеве супруге Катице.

Шимуновић, Динко

Посетнице и телеграми

У серији се налазе визит-карте и телеграми разних личности повезаних са Драгутином Покорним, највећим делом из Првог светског рата.

Покорни, Драгутин

Преписка на српском језику

У серији се налазе писма и телеграми које је Иконић размењивао са истакнутим појединцима на српском језику. Највећи део се односи на период Првог светског рата и његову активност у Паризу.

Прикази из новина

У овој серији се налазе прикази, критике и огласи у разним новинама о концертима које је држао Драгутин Покорни са његовим оркестрима од 1909. до 1938. године.

Покорни, Драгутин

Резултати 1 до 20 од 33