Јединица Р 291/II/7 - Дозвола Драгутину Покорном

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 291/II/7

Наслов

Дозвола Драгутину Покорном

Датум(и)

  • 1916-09-30 (Стварање)
  • јулијански календар 1916-09-17 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист; 29х20 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1865-1941)

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Пуковник Драгутин Милутиновић, командант Резервних трупа и подофицирских школа, из Бизерте, објављује дозволу Драгутину Покорном , шеfу Српске војне музике, да са оркестром може отићи у Алжир, Константин и Бон, ради одржавања концерата у корист подизања споменика умрлим српским војницима у северној Африци.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Француски

Писмо грађе

  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места