Јединица Р 291/II/8 - Марц, Драгутину Покорном

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 291/II/8

Наслов

Марц, Драгутину Покорном

Датум(и)

  • 1916 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

2 стр.; 21х14 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(18??-19??)

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Марц, директор Друштва афричких зимских одмаралишта, из Туниса, пише Драгутину Покорном у Тунис. Обавештава га да је Градско позориште у Тунису 11. 09. 1916. позајмило наведене инструменте Драгутиновом оркестру, с тим да је потписано да се они врате најкасније до 30. 09. исте године. Како до тада инструменти нису враћени и како није добијен одговор на неколико писама у вези тога, Драгутин се и овог пута моли да се инструменти врате.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Француски

Писмо грађе

  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

  • Марц, (Стваралац архивске грађе)

Повезани жанрови

Повезана места