Покорни, Драгутин

Подручје идентификације

Врста ентитета

Особа

Званични облик назива/имена

Покорни, Драгутин

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Pokorný, Dragutin
  • Pokorni, Dragutin
  • Pocorny, Dragoutine
  • Pokorny, Dragoutinе F.
  • Pokorny, Dragoutin Fr.

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1867-1956

Историјат

Рођен је у Чермаковици (Čermákovice), данас у Чешкој, 11. 10. 1867, умро у Београду, 21. 10. 1956. Завршивши студије на Конзерваторијуму у Бечу, радио као корепетитор у бечком Карлтеатру (Karltheatar). Од 1890. био је војни капелник у Београду, Ваљеву и Нишу. Диригент Народног позоришта у Београду (1897-1909). За врме Првог светског рата реорганизовао Музику коњичке дивизије и давао концерте у већим градовима Француске северне Африке. После рате је референт војних музика (1920-1937) и капелник Оркестра краљеве гарде. Био је хоровођа неколико певачких друштава, основао је Војну музичку школу у Вршцу и установио централни музички архив при Министарству војске и морнарице у Београду. Писао је пригодне композиције, већином за војни оркестар.

Места

Чермаковице, Чешка, рођен 11. 10. 1867.
Београд, умро 21. 10. 1956.

Правни статус

Функције, занимања и активности

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Нацрт

Ниво детаљности

Делимични

Датуми креирања, измене или брисања

21. 09. 2015.

Језик(ци)

  • Српски

Писмо(а)

  • Ћирилица

Извори

Muzička encikolopedija 3, Zagreb, 1977, str.

Напомене о одржавању

Опис урадио Душан Никодијевић.
  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC