Јединица Р 1312/12 - Јавор 1 - интерни билтен Иницијативног одбора за обележавање 100-годишњице Треће београдске гимназије

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1312/12

Наслов

Јавор 1 - интерни билтен Иницијативног одбора за обележавање 100-годишњице Треће београдске гимназије

Датум(и)

  • 1991-01 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

3 листа (6 стр.); 30x21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1922-2020)

Биографија

Новинар. Рођен у Београду, 1. 05. 1922. године. Године 1940. је матурирао у Трећој реалној мушкој гимназији у Београду. За време окупације избегао је из Београда и до септембра 1943. је боравио једно време илегално, а већином у логорима за Јевреје у италијанској окупационој зони (Краљевица, Раб). По капитулацији Италије придружује се партизанима. Демобилисан је крајем 1945 и студирао је права. Од јесени 1948 до 1949 радио је у Министарству спољне трговине, у Дирекцији за међународну шпедицију. Ванредно завршава економски факултет (1949-1953), затим ради у Дирекцији за информисање ФНРЈ (1952-1954), те преводи и пише за америчке новинаре и дописнике (Time, Life, Newsweek). Уредник у спољнополитичкој редакцији Вечерњих новости био је од 1955. до 1961, када је прешао у Борбу (1961-1963). Након тога радио је у Економској политици од 1963. до пензионисања 1997. Писао је уводнике у Економисту од оснивања 1997. до 2008. Дописник Financial Times-а био је од 1968. до 1990. Извештавао је Вечерње новости из Пољске 1956. Као стипендиста Фордове фондације, био е у САД на усавршавању (1964-1965) и за то време слао извештаје за Економску политику. Писао је за пољске (Express Wieczorny), румунске (Viaţa Economică) и америчке (The Journal of Commerce) листове. У Савезу јеврејских општина Србије био је председник Комисије за праћење појава антисемитизма.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Интерни билтен Осме гимназије.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Народна библиотека Србије, COBISS.SR-ID 24000514, сигн. п 19591.

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Наслов додао описивач према импресуму.

Алтернативни идентификатор(и)

COBISS.SR-ID

24000514

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места