Јединица Р 1312/14 - Јавор

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1312/14

Наслов

Јавор

Датум(и)

  • 1932 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

7 листова; 30x21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1882-1956, 1991-)

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фотокопија књиге Јавор, Београд, 1932 стр. 118-124 и садржај.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Народна библиотека Србије, COBISS.SR-ID 221553420, сигн. МАГ II 32116.

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

COBISS.SR-ID

221553420

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места