Јединица Р 1312/8 - На Светога Саву 1946 године...

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1312/8

Наслов

На Светога Саву 1946 године...

Датум(и)

  • 1991-03-27 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист (2 стр.); 30x21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(19??-19??/20??)

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Опис шиканирања и избацивања групе ученика из Треће београдске гимназије који се догодио 27. 01. 1941. Ученици су оптужени да су легло реакције и контрареволуције.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

У горњем десном углу је наведен број часописа и "Лебл".

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места