Јединица Р 291/IV/17 - Soirée de bienfaisance donnée au profit de la Sociéte musulmane de bienfaisance et de la Sociéte de l'Hopital Israélite de Bizerte : programme : Lundi 22. Juillet 1918 ...

Original Дигитални објект not accessible

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 291/IV/17

Наслов

Soirée de bienfaisance donnée au profit de la Sociéte musulmane de bienfaisance et de la Sociéte de l'Hopital Israélite de Bizerte : programme : Lundi 22. Juillet 1918 ...

Датум(и)

  • 1918-07-22 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 пресавијен лист ([4] стр.) ; 16х11 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1867-1956)

Биографија

Рођен је у Чермаковици (Čermákovice), данас у Чешкој, 11. 10. 1867, умро у Београду, 21. 10. 1956. Завршивши студије на Конзерваторијуму у Бечу, радио као корепетитор у бечком Карлтеатру (Karltheatar). Од 1890. био је војни капелник у Београду, Ваљеву и Нишу. Диригент Народног позоришта у Београду (1897-1909). За врме Првог светског рата реорганизовао Музику коњичке дивизије и давао концерте у већим градовима Француске северне Африке. После рате је референт војних музика (1920-1937) и капелник Оркестра краљеве гарде. Био је хоровођа неколико певачких друштава, основао је Војну музичку школу у Вршцу и установио централни музички архив при Министарству војске и морнарице у Београду. Писао је пригодне композиције, већином за војни оркестар.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Програм концерта.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Француски
  • Арапски

Писмо грађе

  • Латиница
  • арапско писмо

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Публикација се у дигиталном облику налази на http://velikirat.nb.rs/items/show/1017

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Упор. фран. текст и арап. превод.

Алтернативни идентификатор(и)

COBISS.SR-ID

196951564

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места