Приказивање 18 резултата

Архивски опис
Архива Милорада Павловића Крпе
Приказ штампања Види:

Архива Милорада Павловића Крпе

  • Р 374
  • Фонд
  • 1860-1965

Фонд се састоји од разноврсне и разнородне грађе коју је стварао или скупљао Милорад Павловић Крпа, као што су његови рукописи текстова, преводи,чланци, анегдоте, песме, белешке, концепти, скице, грађа, нотеси, бележнице, рачуни, признанице, доку...

Павловић, Милорад

Војвода Живојин Мишић

Преписка Живојина Мишића, као и чланци, исечци из новина, документи, анегдоте и друго о Мишићу. Аутор једног мањег дела је Милорад Павловић Крпа.

Павловић, Милорад

Грађа

Белешке, концепти, скице, грађа и др. које је писао или користио Милорад Павловић Крпа.

Павловић, Милорад

Проза

Прозни текстови Милорада Павловића Крпе - путописи, прикази, чланци и др.

Павловић, Милорад

Стеван Сремац

У овој серији се налазе чланци, анегдоте и песме Милорада Павловића Крпе и других аутора о Стевану Сремцу, као и преписи докумената, библиографије и др.

Павловић, Милорад