Јединица Р 291/I/3 - Српска музичка недеља у Алжиру

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 291/I/3

Наслов

Српска музичка недеља у Алжиру

Датум(и)

  • 1917 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

24 листова, 32х20 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1867-1956)

Биографија

Рођен је у Чермаковици (Čermákovice), данас у Чешкој, 11. 10. 1867, умро у Београду, 21. 10. 1956. Завршивши студије на Конзерваторијуму у Бечу, радио као корепетитор у бечком Карлтеатру (Karltheatar). Од 1890. био је војни капелник у Београду, Ваљеву и Нишу. Диригент Народног позоришта у Београду (1897-1909). За врме Првог светског рата реорганизовао Музику коњичке дивизије и давао концерте у већим градовима Француске северне Африке. После рате је референт војних музика (1920-1937) и капелник Оркестра краљеве гарде. Био је хоровођа неколико певачких друштава, основао је Војну музичку школу у Вршцу и установио централни музички архив при Министарству војске и морнарице у Београду. Писао је пригодне композиције, већином за војни оркестар.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

У рукопису је описан боравак Музике коњичке дивизије у Алжиру. Приход од четири одржана концерта је намењен подизању обележја умрлим друговима у Тунису. Последњи, четврти концерт је одржан 24 09./7. 10. 1916. године, а сутрадан је настављен пут за Оран. Осим тога можемо прочитати како је изгледао пут железницом од Бизерте до Алжира, као и опис самог града, народа и људи који га настањују. У оквиру рукописа се налазе исечци из новина Напред (бр. 248, 250, 252, 254 и 255, од...) у којима су извештаји о путу и концертима. Приређен је и пријем код председника општине Шарла де Галана. Пренесене су критике о концертима из неколико алжирских новина које су излазиле на француском језику. На крају рукописа је препис писма које је генерални делегат српске владе у Алжиру, Свет. Томић, упутио пуковнику Драгутину Милутиновићу из Алжира, 22. 10. 1916. године.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Датум је утврђен на основу анализе текста.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места