Серија Р 612/V - Разно

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 612/V

Наслов

Разно

Датум(и)

  • 1916 - 1940 (Стварање)

Ниво описа

Серија

Обим и носач записа

Серија се састоји од 21 документа распоређених у једној фасцикли.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Обухвата материјале везана за лист La Patrie Serbe током Првог светског рата у Паризу (позивна писма и сл.) као и материјале везане за Иконићеву делатност у Југославенској републиканској странци после рата (прогласи, коментари на програм странке и сл.)

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места