Јединица Р 291/III/5 - Карло Михел, Драгутину Покорном

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 291/III/5

Наслов

Карло Михел, Драгутину Покорном

Датум(и)

  • 1918-10-19 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист; 31х21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Допис Капелнику Музике Коњичке дивизије од 19. октобра 1918, издат у Бизерти, којим се капелнику преноси да ће чета српских војника од 5 официра и 100 војника, као и Музика од 2 капелника, 2 наставника и 65 музиканата из Бизерте упутити преко Марсеља за Лондон, да представљају српску војску на свечаности лондонске општине 9. новембра (по новом). По завршетку свечаности, војска се неће враћати у Бизерту, већ ће се упутити за Солун.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места