Јединица Р 1295 - Међународно право од Глише Гершића професора Велике школе

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1295

Наслов

Међународно право од Глише Гершића професора Велике школе

Датум(и)

  • 1875-11-15 - 1876-02-01 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

[178 листова (356 стр.)]; 21х17 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1842-1918)

Биографија

Правник, политичар, универзитетски професор. Рођен је у Белој Цркви. Након што је матурирао у Гимназији у Сремским Карловцима, студирао је права у Бечу (1858-1861) и Пешти (1861-1862). Један је од оснивача Уједињене омладине српске. Члан Матице српске постао је 1864. године. Сарадник Светозара Милетића и посланик у Црквено-народном сабору 1865. Професор на на Великој школи у Београду постаје 1866 (римско и међународно право), али је већ следеће због политичког деловања, да би опет постао професор 1868. Редовни је члан Српског ученог друштва (Одбора за науке државне и историјске) од фебруара 1869. Дописни је члан Српске краљевске академије (Академије друштвених наука) од почетка 1888. Редовни је члан (Академије друштвених наука) од јануара 1890. Приступна беседа: Поглед на мађународни и државноправни положај Босне и Херцеговине и острва Кипра према научним оценама представника данашње међународно-правне теорије. До 1880. припадао је кругу либерала око Јована Ристића, а од 1881. је један од оснивача и члан Главног одбора Радикалне странке. Министар правде је у периоду 1887-1888, 1889-1890 и 1891-1892, државни саветник 1889-1894 и 1901-1907 и сенатор 1901-1903. Пензионисан је 1907. Главна дела су му: Систем римског приватног права (институције) (1882), Природа државине (1885), Данашње ратно право (1882), Данашње дипломатско и конзуларно право (1898), После 50 година (1912) и Међународно-правни биланс у последњој балканској кризи (1909).

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(18??-18??/19??)

Биографија

Историјат фонда

Није познато када је грађа преузета од ствараоца. Поклонодавац је грађу поклонио библиотеци 14. 07. 2014.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Уџбеник је писао Мита М. Миљковић плавим и црним мастилом на основу белешки са предавања. Последње поглавље је завршено 17. 01. 1876. у Београду, а при крају је белешка од 1. 02. 1876. да је Миљковић говорио на испиту из Међународног права 31. 01. исте године (датуми су по старом календару).

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места