Гершић, Глигорије

Подручје идентификације

Врста ентитета

Особа

Званични облик назива/имена

Гершић, Глигорије

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Geršić, Gligorije

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

  • Гершић, Глиша
  • Geršić, Gliša
  • Гига

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1842-1918

Историјат

Правник, политичар, универзитетски професор. Рођен је у Белој Цркви. Након што је матурирао у Гимназији у Сремским Карловцима, студирао је права у Бечу (1858-1861) и Пешти (1861-1862). Један је од оснивача Уједињене омладине српске. Члан Матице српске постао је 1864. године. Сарадник Светозара Милетића и посланик у Црквено-народном сабору 1865. Професор на на Великој школи у Београду постаје 1866 (римско и међународно право), али је већ следеће због политичког деловања, да би опет постао професор 1868. Редовни је члан Српског ученог друштва (Одбора за науке државне и историјске) од фебруара 1869. Дописни је члан Српске краљевске академије (Академије друштвених наука) од почетка 1888. Редовни је члан (Академије друштвених наука) од јануара 1890. Приступна беседа: Поглед на мађународни и државноправни положај Босне и Херцеговине и острва Кипра према научним оценама представника данашње међународно-правне теорије. До 1880. припадао је кругу либерала око Јована Ристића, а од 1881. је један од оснивача и члан Главног одбора Радикалне странке. Министар правде је у периоду 1887-1888, 1889-1890 и 1891-1892, државни саветник 1889-1894 и 1901-1907 и сенатор 1901-1903. Пензионисан је 1907. Главна дела су му: Систем римског приватног права (институције) (1882), Природа државине (1885), Данашње ратно право (1882), Данашње дипломатско и конзуларно право (1898), После 50 година (1912) и Међународно-правни биланс у последњој балканској кризи (1909).

Места

Бела Црква, рођен 29 .6 / 10. 07. 1842.
Београд, умро 8 / 21.03.1918.

Правни статус

Функције, занимања и активности

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Нацрт

Ниво детаљности

Минимални

Датуми креирања, измене или брисања

22. 12. 2015.

Језик(ци)

  • Српски

Писмо(а)

  • Ћирилица

Извори

Српски биографски речник 2 (В-Г), Нови Сад, 2006, стр. 677-679.
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/IstClan.aspx?arg=110,

Напомене о одржавању

Опис урадио Душан Никодијевић.
  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC