Јединица Р 1312/1 - Записник за вођење књижевно-музичких седница литерарне дружине III м. реал. гим. у Београду "Јавор"

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1312/1

Наслов

Записник за вођење књижевно-музичких седница литерарне дружине III м. реал. гим. у Београду "Јавор"

Датум(и)

  • 1938-1940 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

36 листова; 29х23 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записници са седница Дружине.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Креирано информативно средство

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места