Архива Драгомира Иконића Инвентарни лист

Идентификатор Разврстај узлазно Наслов Ниво описа Датум Дигитални објект
Р 612/V/4 Исправка Јаше Продановића Политичком вјеснику да је др. Драгољуб Јовановић први увео у Србији идеју федерације Јединица
Р 612/V/5 Нацрт балканске федерације Јединица 1925-08-03
Р 612/V/6 Проспект часописа "Мисао" Јединица 1918-08-01
Р 612/V/7 Андреја Николић Јединица 1918-08-01
Р 612/V/12 Скица програма часописа "La Patrie Serbe" Јединица 1916
Р 612/V/16 Новчана упутница на име Николе Брајковића Јединица
Р 612/V/18 Новчана упутница на име Николе Брајковића Јединица
Р 612/I/2 La verite sur a'ttentat de Marseille. Conference du jeudi 29. novembre 1934. Јединица
Р 612/II/2 Писмо Бранка Божовића Драгомиру Иконићу Јединица 1916-01-01
Р 612/II/11 Писмо Јована Жујовића Драгомиру Иконићу Јединица 1916-08-20
Р 612/II/17 Писмо Жике Марковића Драгомиру Иконићу Јединица 1916-10-26
Р 612/II/22 Писмо Косте Новаковића Драгомиру Иконићу Јединица 1916-12-22
Р 612/II/24 Писмо Ристе Митковића Драгомиру Иконићу Јединица 1916-12-23
Р 612/II/27 Писмо Жике Марковића Драгомиру Иконићу Јединица 1916-12-31
Р 612/II/32 Писмо Јована Цвијића Драгомиру Иконићу Јединица 1917-01-21
Р 612/II/38 Писмо Бранка Божовића Драгомиру Иконићу Јединица 1917-02-13
Р 612/II/42 Писмо Драгише Мишовића Драгомиру Иконићу Јединица 1917-03-21
Р 612/II/44 Писмо Косте Новаковића Драгомиру Иконићу Јединица 1917-03-24
Р 612/II/45 Писмо Ђорђа Стајића Драгомиру Иконићу Јединица 1917-03-28
Р 612/II/50 Писмо Ристе Митковића Драгомиру Иконићу Јединица 1917-05-22
Резултати 1 до 20 од 221