Фонд Р 520 - Архивска грађа Стевана Сремца

Original Дигитални објект not accessible

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 520

Наслов

Архивска грађа Стевана Сремца

Датум(и)

  • 1880 - 1900 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Фонд садржи 7 јединица у 1 архивској фасцикли.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1855-1906.)

Биографија

Гимназију је завршио у Београду. Историјско-филолошке студије на Великој школи. Учествовао је као добровољац у српско-турском рату (1876-1878) и био је средњошколски професор у новоослобођеним крајевима Србије, у Нишу и Пироту (1879-1902). У Београд је премештен у зрелим годинама где је развио своју књижевну делатност. Члан Српске академије наука постао је 1906. исте године је и умро од изненадне болести.

Књижевну каријеру почео јењ писањем историјских приповедака са коришћењем мотива из усмене предаје. Међутим, убрзо се окренуо савременим темама. По своме методу био је реалиста са апсолутним усвајањем "поезије чињеница": готово цела његова књижевност настала је полазећи од конкретног животног податка, од онога што је виђено, проверено, забележено. Сремац је неговао хуморно сликање стварности са зразитим језичким талентом за асимилацију. Тако је Ниш, србијанску паланку - Ужице, Власотинце - и Београд, и поред велике разлике у социјалној структури и облицима живота, осветљавао у огледалу присног познавања. Роман "Поп Ћира и поп Спира" (1898) представља широку панораму војвођанских нарави. С друге стране, у делима као што су "Ивкова слава" (1895) и "Зона Замфирова" (1903) представио је карактере и нарави нишког краја и југа Србије. Ту је Ниш на прекретници векова, у сусрету старог и новог, полуфеудалног турског и модерног европског друштвеног поретка. Занимљива је његова рпиповетка "Вукадин" (1896), сатирична анатомија каријере једног безобзирног аривисте. Од важнијих прозних дела, ту су приповетке "Кир Герас" (1903), прича о историји српске трговачке чаршије у временском сукобу двеју епоха. Сремчеве антологијске приповетке такође су "Ибиш-ага", "Чича Јордан", "Чесна старина", "Аца Грозница"...

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд садржи: Сремчеву диплому о положеном професорском испиту, три указа о његовим постављењима у служби под патронатом министарства просвете, два уверења, као и указ о одликовању С. Сремца Орденом Светог Саве четвртог степена.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Југословенски књижевни лексикон, Матица српска, Нови Сад, 1984.

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места