Класични инструменти

Таксономија

Код

Напомена(е) о оквиру

Напомена(е) о извору

Напомену(е) о приказу

Хијерархијски термини

Класични инструменти

Еквивалентни термини

Класични инструменти

Сродни термини

Класични инструменти

3 Резултатa за Класични инструменти

3 резултата у директној вези Искључи уже термине

Carmine Caruso - вежбе за трубу

На три нотна листа руком су написана нотна вежбања Кармина Каруза (1904-1987), америчког аутора познате педагошке методе за учење свирања. Он је као кључни елемент потенцирао Време, које је потребно за синхронизацију тела и инструмента на коме се ...

Младеновић, Милан

Вежбе за трубу са употребом вентила

Нотна вежабања за трубу са употребом различитих вентила. Нотни записи су штамани са повременом ручном корекцијом. Ови записи су стајали на зиду собе Милана Младеновића до његове смрти.

Младеновић, Милан