Рок музика

Таксономија

Код

Напомена(е) о оквиру

Напомена(е) о извору

Напомену(е) о приказу

Хијерархијски термини

Рок музика

Еквивалентни термини

Рок музика

Сродни термини

Рок музика

13 Резултатa за Рок музика

13 резултата у директној вези Искључи уже термине

I Allways Loved You

На једној страни руком је написан текст песме ”I Allways Loved You”, док су на полеђини откуцане песме ”Земља” и ”Круг”.

Младеновић, Милан

I Allways Loved You - fragment

На једној страни руком је написана фрагмент песме ”I Allways Loved You”, и то од стиха ”Стењеш од убода”, закључно са стихом ”Од себе крај себе”, што су заправо последње две строфе ове песме.

Младеновић, Милан

Јесен

На једној страни руком су написане песме ”Јесен” и ”Људи из градова”, док су на другој прекуцани текстови песама: ”Руке”, Као да је било некад”, Татоо”.

Младеновић, Милан

Град

На једној страни руком је написан текст песме ”Град”, која почиње стиховима ”Ако кренеш да тражиш / А не знаш ни корен ни фабрички број...”.

Младеновић, Милан

Губитак

На једном листу је руком написан цео текст песме ”Губитак”, Миланове ране песме из периода Лимуновог дрвета.. На другом листу само фрагмент те исте песме.

Младеновић, Милан

Мама је добро

На два засебна листа ручни препис једне исти песме која почиње стихом ”Мама је добро...”. (Миланов и Маргитин рукопис).

Младеновић, Милан

Не диши, не гледај...

На једној страни руком је написана песма која почиње стиховима ”Не диши/ не гледај...”, док је на полеђини Миланов цртеж човека са унезвереним погледом.

Младеновић, Милан

Постоји ипак неко друго време

На једној страни руком је написан текст песме која почиње стиховима ”Постоји ипак неко друго време / Друкчији људи од свих које знам”. На полеђини руком написана песма која почиње стихом ”Одавно већ нема ружичастих снова”.

Младеновић, Милан

Сваког дана све више остајемо сами

На једној страни руком је написан текст песме која почиње стиховима ”Свакога дана све више остајемо сами / Ни речи, ни додир, ни поглед што односи страх...”. На полеђини руком написани фрагменти песме која почиње стихом ”Ја знам да останем сам”.

Младеновић, Милан

Умор

На једној страни руком је написан текст песме ”Умор” (Уморна песма), док су на полеђини откуцане песме ”Вода” и ”Она ми је рекла”.

Младеновић, Милан