Јединица Р 1296 - Кривично право 1906-1907. Предавања Dr. Боже Марковића

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1296

Наслов

Кривично право 1906-1907. Предавања Dr. Боже Марковића

Датум(и)

  • 1907 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

150 листова (300 стр.); 34х21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1874-1946)

Биографија

Правник, универзитетски професор, политичар. Дипломирао је права 1896. на Великој школи у Београду, а после студија у Минхену и Женеви, докторирао права у Фрајбургу 1899. Исте године се враћа у Србију, где бива затваран као присталица Радикалне странке и због Ивањданског атентата. Помилован 1900. и 1901/2. постаје доцент на Правном факултету. На истом факултету је изабран 1903. за ванредног, а 1914. за редовног професора и ту остаје до пензионисања 1938. истакавши се као један од најбољих стручњака за кривично право. Од 1904. је члан Самосталне радикалне странке, 1907. је председник клуба "Словенски југ" и главни уредник истоименог листа. Кључни сведок на тзв. Фридјунговом процесу у Бечу, децембра 1909. Од пролећа 1915. до краја 1918. у Женеви је водио српски Пресбиро. Од оснивања 1919. је члан Демократске странке. У марту 1941. је министар правде у влади Душана Симовићем, и на почетку рата одлази у Лондон, као члан владе. У првој влади Слободана Јовановића (јануар 1942 - јануар 1943) министар без портфеља, после чега се повлачи из активне политике. Написао је "Уџбеник сусдског кривичног поступка Краљевине Југославије" (1930).

Историјат фонда

Није познато када је грађа преузета од ствараоца. Поклонодавац је грађу поклонио библиотеци 14. 07. 2014.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Уџбеник штампан шапирографски.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Стање је лоше и потребна је конзервација.

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места