Јединица Р 1291 - Препис молитви с краја 18. или почетка 19. века

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1291

Наслов

Препис молитви с краја 18. или почетка 19. века

Датум(и)

  • 17??-18?? (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1лист; 202х19 cm

Подручје контекста

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Садржи препис молитви (Часном крсту, Архангелу Михаилу и др.) писаних курзивом на рускословенском језику.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Рукопис је писан рускословенским језиком.

Физичке особине и технички захтеви

Конзервирано.

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Аутор рукописа је непознат. Милица Ђорђевић је поклонодавац.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места