Исписи

Препис молитви с краја 18. или почетка 19. века

Нема релевантних исписа за ову јединицу