Јединица Р 1289/43 - Необјављена песма

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1289/43

Наслов

Необјављена песма

Датум(и)

  • 1929 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист; 19х25 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1905-1952)

Биографија

Књижевник. Основну школу и гимназију завршава у Кикинди, а затим је у Београду уписао Филозофски факултет, где је студирао филозофију и упоредну књижевност. Слабо здравље, мајчина смрт и материјални разлози утицали су да напусти студије. Вратио се у Кикинду и радио у породичној апотеци. Због издања збирке песама Књигом другова (1928), чији је био један од уредника и провео је 6 месеци, а након изласка из затвора, отишао је у Београд. Запослио се у Нолиту. Учесник НОБ-а. Уређивао је лист Стожер, био један од покретача Недељних инфромативних новина (НИН), сарађивао са часописима Наша стварност, Наш живот, Живот и рад, Уметност и критика. Током Другог светског рата уређивао је часопис Посавски партизан. По завршетку рата, остао је да ради у Београду. Учествовао је у обнављању Летописа Матице српске. Такође је био један од покретача часописа Наша књижевност и председник Удружења књижевника Србије. За дописног члана САНУ изабран је 14. новембра 1950.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места