Збирка Р 698 - За уједињење Србије и Црне горе

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 698

Наслов

За уједињење Србије и Црне горе

Датум(и)

  • 1914 - 1922 (Стварање)

Ниво описа

Збирка

Обим и носач записа

5 кутија (1200 докумената)

Подручје контекста

Историјат фонда

Претходна архивска историја фонда није позната.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Грађа садржи укупно 1200 докумената за период од 1914-1922 године и односи се на рад Краљевске владе Црне Горе у Неју, као и на рад Црногорског одбора за народно уједињење 1916-1919. Од посебног значаја су документи који се односе на питање заробљеника на Липару (13 документа), као и преписка А. Радовића и Д. Гатала о питањима Крфске декларације (121 писмо)

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Задржан је оригинални распоред докумената по којем је цели фонд распоређен у две хронолошке целине 1. период 1914-1919 и 2. 1920-1922.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Енглески
  • Италијански
  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Архивска грађа је на папиру.

Информативна средства

Приказ фонда са основним информацијама Б. Михаиловић, Заоставштина "За уједињење Србије и Црне Горе".

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродна грађа се налази у Архиву МСП, фонд МСП на Крфу 1916-1918; Архив Југославије фонд Конференције мира у Паризу 1919; За активност црногорске владе у емиграцији 1915-1918 грађа се налази у Историјском институту Црне Горе, као и у збирци С. Богдановића у Матици Српској у Новом Саду. Додатна грађа се налази у Архиву САНУ и Архиву Србије.

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Наслов је изведен из садржаја серија.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места