Архива Сергеја Смирнова Инвентарни лист

Идентификатор Разврстај узлазно Наслов Ниво описа Датум Дигитални објект
Р 699/I/1/7 Um die Ermordung der Grossfürsten Herum Јединица 1919 - 1927
Р 699/I/28/2 Recheches sur la Reine Hélène Јединица 1923
Р 699/I/27/10 Северна апсида Јединица 193?
Р 699/I/2 Дневник С. Н. Смирнова 1919 Јединица 1919-03-13 - 1919-09-21
Р 699/I/4 Выписки сделанныя въ Fontainebleau 10-17. III 922. у Н. А. Соколова Јединица 1922-03-10 - 1922-03-17
Р 699/I/9 Древнѣйшее описанiе въ Сербской исторiи находки клада Јединица 1934
Р 699/I/15/3 Чуда арханђела из рукописа у Народној библиотеци у Београду из 1742. године - препис прекуцан писаћом машином, некомплетан Јединица 192?
Р 699/I/1/9 Дневник С. Н. Смирнова Јединица 1918-05-05 - 1918-10-14
Р 699/I/13 Археолошка експедиција 1922. године Јединица 1923-05-31
Р 699/I/17/3 L'art religieurx du XIII-e siecle en France. Etude sur l'iconographie du moyen age et sur ses sources d'inspiration Јединица 19??
Р 699/I/17/6 Святого Дiонисiя Ареопагита "О небесной Iерархiи" Јединица 19??
Р 699/I/24/6/9 Белешке С. Смирнова о поступку пред Арбитражним судом Јединица 1935-01-28
Р 699/I/20 Темски манастир Св. Ђорђа Јединица 19??
Р 699/I/18/2 Фотографије цркве и фресака Манастира Св. Арханђели Михаило и Гаврило код Кучевишта Јединица 192?
Р 699/I/24/4/1 Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија писана руком Јединица 1935-02-09
Р 699/I/22 Попис натписа о животу Исуса Христа Јединица 19??
Р 699/I/24/5/4 Белешке о фрескама Јединица 193?
Р 699/I/27/1 Записник о преносу посмртних остатака Блаженопочившег Вожда Карађорђа из његове задужбине у Тополи, у задужбину Блаженопочившег Краља Петра на Опленцу Јединица 1930-09-08
Р 699/I/24/6/17 Разне белешке С. Смирнова о поступку пред Арбитражним судом Јединица 1935-02-22 - 1935-07-24
Р 699/I/26 Белешке о делатности Њ. В. Краља Александра на арх, техн, и уметн. пољу Јединица 193?
Резултати 1 до 20 од 106