Јединица Р 1317 - Наши логорски песници. Књижевна група Офлаг VI C-D

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1317

Наслов

Наши логорски песници. Књижевна група Офлаг VI C-D

Датум(и)

  • 1944 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

23 листа повезаних у свеску и 26 засебних листова.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(18??/19??-19??)

Биографија

Заробљеник војске Краљевине Југославије у немачком логору "Офлаг VI C-D", у Оснабрику, за време Другог светског рата

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Свеска под насловом „Наши логорски песници“ Књижевне групе Офлаг VI C-D логора, у којем су боравили југославенски заробљеници (OFLAG VI C Osnabrück Eversheide) садржи укупно 44 нумерисане стране (недостају стр: 19-20 и 25-26) са 45 песама од 22 аутора чланова Књижевне групе логора у Оснабрику међу којима су и Станислав Винавер, Миленко Филиповић, Бранислав Недељковић и др, а које је прикупио и приредио Светозар Мусулин.
Уз свеску на одвојеним засебним листовима достављени су различити материјали, руком писани или куцани машином истог тематског и хронолошког оквира, углавном поезија Тодора Тошића и Бранислава Недељковића укупно 26 листова. Осим писаног материјала, налази се и цртеж мајора Мих. Рашића (?), аутора К. Трпковића (?).
Посебну вредност представља чињеница да су у збирци заступљени само аутори који су били чланови логорске Књижевне групе, а не и сви песници и интелектуалци који су се током времена налазили у логору, што ју чини јединственом.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места