Војновић, Лујо

Подручје идентификације

Врста ентитета

Особа

Званични облик назива/имена

Војновић, Лујо

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Vojnović, Lujo

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1864-1951

Историјат

Рођен је у Сплиту 15. 04. 1864. године. Школовао се у Сплиту, Дубровнику и Загребу. Студије права је похађао у Загребу и Грацу. По завршетку школовања радио је као судски чиновник у Загребу и Трсту, а потом као адвокат у Дубровнику до 1896. Каријеру наставља у Црној Гори и то као секретар кнеза Николе (1899-1903), али и као министар правде (1901-1902) и опуномоћени посланик Црне Горе у Ватикану. По окончању службе у Црној Гори радио је као васпитач принца Александра Карађорђевића у Београду (1904-1906), а потом је службовао и на двору у Софији (1907-1911). Пред балканске ратове враћа се у службу на црногорски двор где обавља дужност шефа кабинета канцеларије краља Николе I, а по окончању рата и дужност црногорског делегат на Лондонској конференцији мира (1913-1914). Током Првог светског рата боравио је у Риму и радио у српској дипломатској служби (1915-1919). Учествовао је и на Конференцији мира у Версају у оквиру експертских тимова Краљевине СХС.
Поред политичке каријере бавио се историографским, публицистичким и књижевним радом. Најважније дело му је двотомна студија "Пад Дубровника" у којој проблемски обухваћа теме из историје Дубровника. Библиографија му је врло разнородна и обухвата тридесетак књига и брошура, те низ чланака.
Умро је у Загребу 18. 04. 1951. године.

Места

Правни статус

Функције, занимања и активности

Правник, историограф и дипломата.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Повезани ентитет

Војновић, Иво (1857-1929)

Идентификатор повезане јединице

Категорија везе/односа

породица

Врста везе/односа

Војновић, Иво је брат/сестра од Војновић, Лујо

Датуми везе/односа

Опис везе

Повезани ентитет

Луазо, Еугенија (1866-1956)

Идентификатор повезане јединице

Категорија везе/односа

породица

Врста везе/односа

Луазо, Еугенија је брат/сестра од Војновић, Лујо

Датуми везе/односа

Опис везе

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Нацрт

Ниво детаљности

Минимални

Датуми креирања, измене или брисања

09. 06. 2017.

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Српски биографски речник, II том, Матица српска, Нови Сад, 2006, стр. 301-302.
Хрватска енциколопедија http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=65238

Напомене о одржавању

Опис урадио Иван Обрадовић, 2007р030,
  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC