Фонд Р 338 - Архива Светозара Спасојевића

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 338

Наслов

Архива Светозара Спасојевића

Датум(и)

  • 1909 - 1956 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Грађа обухвата укупно 193 јединице грађе.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Обухваћени су документи из заоставштине Светозара Спасојевића и то његов семинарски рад из 1913. године у рукопис, док навећи део грађе се односи на преписку коју је водио са различитим личностима и то углавном током Првог светског рата.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Грађа је подељена у три серије према врсти грађе:
I - рукопис (једна јединица)
II - преписка
III - разно

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски
  • Француски
  • Хрватски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места