Фонд Р 391 - Архива Радничке кооперативе "Напредак"

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 391

Наслов

Архива Радничке кооперативе "Напредак"

Датум(и)

  • 1848 - 1914 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Фонд садржи 59 јединица распоређених у 1 фасцикли.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(190?-19??)

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Писма, дописи, записници, извештаји, признанице и др. везано за рад органа и функционера Радничке кооперативе "Напред", у периоду 1901-1905. године. Поред овога налезе се и документи на османском турском и немачком језику, који су увршћени у овај фонд иако му не припадају.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Грађа је донекле сређена хронолошки.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Немачки
  • Отомaнски турски
  • Српски

Писмо грађе

  • арапско писмо
  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Неопходна конзервација.

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места