Ђисаловић, Веселин

Подручје идентификације

Врста ентитета

Особа

Званични облик назива/имена

Ђисаловић, Веселин

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Đisalović, Veselin

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1873-1945

Историјат

Рођен је у Сомбору 10. новембра 1873. године. Основну школу и гимназију завршио је у родном граду, а потом и студије класичне филологије. филозофије и педагогије у Будимпешти 1896. године, као стипендиста Текелијанума.
Од 1901. године радио је као професор на Српској великој гимназији у Новом Саду, а од 1910. године ради као главни школски референт за Карловачку митрополију. Од 1919. године ради као виши просветни инспектор Министарства просвете за Бачку.
Његов рад је првенствено одређен педагошким потребама те је написао неколико школских приручника, буквара и читанки и уџбеника за наставу латинског, историје и географије. Негови преводи латинских дела уврштени су у наставу у новосадској гимназији.
Превео је и "Горски вијенац" на мађарски.
Бавио се и лексикографијом те је издао "Речник страних речи", али и више српско-немачких и српско -мађарских речника.
Објављивао је и на латинском и на мађарском језику.
Умор је у Новом Саду 31. децембра 1945. године.

Места

Правни статус

Функције, занимања и активности

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Исправљен

Ниво детаљности

Минимални

Датуми креирања, измене или брисања

25. 08. 2020.

Језик(ци)

  • Српски

Писмо(а)

  • Ћирилица

Извори

Српски биографски речник, т. 3, стр. 501.

Напомене о одржавању

2008к030,
  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC