Јединица Р 1322 - Преглед имовног стања дома Доброслава и Олге Ружића

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1322

Наслов

Преглед имовног стања дома Доброслава и Олге Ружића

Датум(и)

  • 1912-01-14 (Стварање)
  • јулијански календар 1912-01-01 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

29 листова; 34х23 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1854-1918)

Биографија

Гимназијски професор, књижевник, сенатор, државни саветник и министар. За професора у ужичкој Гимназији је постављен 1878. г до 1895. г. Боравећи у Ужицу наставља да се бави научним радом, оснива прву природњачку збирку и кабинет за антропологију. Објавио је уџбеник Зоологија 1885. године у Гласнику је објавио докторску тезу О амфиоксусу.
Рођен је у Чачку, основну и средњу школу је похађао у Ужицу и Ваљеву, гимназију у Београду, Сремским Карловцима и Новом Саду, студије природних наука изучавао је је у Јени и Минхену. Био је под великим утицајем учења природњака Ернста Хекела и Чарлса Дарвина. Као европејац у ужичку паланку доноси научни дух Европе. Своје радове објављује у часописима Видело, Побратимство, Дело, Српски књиђевни гласник а 1891. г. заједно са Ранком Петровићем и Љубомиром Ћирићем уређује Службени лист Српске народне Скупштине. Био је председник Српске књижевне задруге и Задужбине "Никола Чупић", надзирао је изградњу цркве "Светог Ђорђа на Опленцу". Ћерка Вида је била удата за Милоша Црњанског.

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(18??-19??)

Биографија

Олга Ружић. Била је удовица ужичког трговца Дамјана Орловића, када се 1893. удала са високох чиновника Доборсава М. Ружића, касније дворског библиотекара и блиског човека краља Петра И Карађорђевића. У браку са Добросавом добила је ћерку Виду (1893), која ће 1921. постати супруга писца Милоша Црњанског. Са мужем Добросавом, У Ужицу је као своју задужбину подигла јавну чесму (1894), која је реконструисана сто година касније.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места