Приказивање 3482 резултата

Архивски опис
Приказ штампања Види:

27 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Одговор Комисије за помиловање на Молбу за помиловање Милке Жицине

Одговор на Молбу за помиловање којом се подносилац обавјештава да је предмет предат Окружном суду у Београду.

Савезно извршно веће

Livret de Famille

Породична књижица Града Париза издата на Илију Шакића и Милку Жицину.

Пресуда Врховног суда НР Србије у предмету Милке Жицине

Пресуда по жалби на пресуду против Војислава Срзентића, Драгице Срзентић, Милке Жицине, Љубе Михајловића, Митра Средановића и Драгомира Лаловића којом су оптужени осуђени на вишегодишље казне због усвајања поступака и циљева ИБ.

Врховни Суд Србије

Пресуда на име Милке Жицине Окружног суда у Београду

Пресуда по оптужници против Војислава Срзентића, Драгице Срзентић, Милке Жицине, Љубе Михајловића, Митра Средановића и Драгомира Лаловића којом су оптужени осуђени на вишегодишље казне због усвајања поступака и циљева ИБ.

Окружни суд Београд

Резултати 1 до 20 од 3482