Приказивање 483 резултата

Архивски опис
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

25 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Дневник С. Н. Смирнова 1919

Дневник С. Н. Смирнова из 1919. године у облику неколико писама повезан у свеску. Садржи:1. Писмо С. Н. Смирнова супрузи Наталији Александровној Смирновој, Сен Жермен ан Ле (Saint-Germain-en-Laye), 17. 05. 1919, 43 листа (на руском);2. Писмо С. Н....

Смирнов, Сергей Николаевич

Дозвола Драгутину Покорном

Пуковник Драгутин Милутиновић, командант Резервних трупа и подофицирских школа, из Бизерте, објављује дозволу Драгутину Покорном , шеfу Српске војне музике, да са оркестром може отићи у Алжир, Константин и Бон, ради одржавања концерата у корист по...

Милутиновић, Драгутин

Докладъ С. Н. Смирнова читанный въ открытомъ заседанiи Русскаго Археологическаго Общеста въ Королевствѣ Югославiи 11 апрѣля 1940 года по случаю 100-лѣтiя со дня рожденiя Графини Прасковiи Сергѣевны Уваровой

Извештај С. Н. Смирнова читан на седници Руског археолошког друштва у Краљевини Југославији поводом 100 година од рођења грофице П. С. Уварове.

Смирнов, Сергей Николаевич

Докладъ, 13.V 937

О колекцији натписа које су прикупили П. Поповић и С. Смирнов у току археолошке експедиције по указу Краља Александра Карађорђевића.

Смирнов, Сергей Николаевич

Евангелiе въ памятникахъ иконографiи, преимущественно византiйскихъ и русскихъ

Препис из дела: Н. Покровскiй, Евангелiе въ памятникахъ иконографiи, преимущественно византiйскихъ и русскихъ, С. Петербургъ, 1892.

Смирнов, Сергей Николаевич

Емил Морино, Драгутину Покорном

Емил Морино (градоначелник), из Константина, обавештава Драгутина Покорног у Бизерти, да ће му са задовољством омогућити да у градском позоришту одржи концерт.

Морино, Емил

Ерминија Дионисија из Фурне сликање анђела

Препис из дела: Ерминiя или наставленiе въ живописномъ искусствѣ, составленное iеромонахомъ и живописцемъ Дiонисiемъ Фурноаграфiотомъ, 1701-1733.

Смирнов, Сергей Николаевич

Живот Св. Апостола Андреја Првозваног који је утемељио крст на Кијевским брдима

Белешке за књигу о цркви на Дедињу. Исписи на српском из књиге под истим насловом у издању Руског манастира Св. Андреје на Атосу, Одеса, 1911.

Смирнов, Сергей Николаевич

За уједињење Србије и Црне горе

  • Р 698
  • Збирка
  • 1914 - 1922

Грађа садржи укупно 1200 докумената за период од 1914-1922 године и односи се на рад Краљевске владе Црне Горе у Неју, као и на рад Црногорског одбора за народно уједињење 1916-1919. Од посебног значаја су документи који се односе на питање заробљ...

Записки о поѣздкѣ 1937 г.

Извештај С. Смирнова са научног путовања 1937. године ради проучавања цркава и манастира по налогу Српске краљевске академије наука. Експедиција је оформљена с циљем да се прикупе копије натписа на фрескама и копије круна царева, деспота и др.

Смирнов, Сергей Николаевич

Збирка "Јавор"

  • Р 1312
  • Збирка
  • 1897-1998

Грађа је настала у периоду 1897-1998. године. Садржи записнике и правила дружине "Јавор", списак некадашњих ученика Треће београдске гимназије, белешке Александра Лебла, успомене Драгослава Марковића, приказ о младости и школовању са био...

Лебл, Александар

Из архива Радикалне странке

  • Р 521
  • Збирка
  • 1886 - 1887

Фонд садржи: Споразум Радикалне и Либералне странке из 1886., писмо Раше Милошевића из 1886., са додатком Пере Тодоровића, Записник чланова Радикалне странке, Крагујевац, као и писмо Николе Пашића Кости Таушановићу из 1887.

Народна радикална странка

Илустрације

Нацрт пописа илустрација предвиђених за књигу о цркви на Дедињу.

Смирнов, Сергей Николаевич

Резултати 81 до 100 од 483