Приказивање 9 резултата

Архивски опис
Жицина, Милка
Приказ штампања Види:

Одговор Комисије за помиловање на Молбу за помиловање Милке Жицине

Одговор на Молбу за помиловање којом се подносилац обавјештава да је предмет предат Окружном суду у Београду.

Савезно извршно веће

Livret de Famille

Породична књижица Града Париза издата на Илију Шакића и Милку Жицину.

Пресуда Врховног суда НР Србије у предмету Милке Жицине

Пресуда по жалби на пресуду против Војислава Срзентића, Драгице Срзентић, Милке Жицине, Љубе Михајловића, Митра Средановића и Драгомира Лаловића којом су оптужени осуђени на вишегодишље казне због усвајања поступака и циљева ИБ.

Врховни Суд Србије

Пресуда на име Милке Жицине Окружног суда у Београду

Пресуда по оптужници против Војислава Срзентића, Драгице Срзентић, Милке Жицине, Љубе Михајловића, Митра Средановића и Драгомира Лаловића којом су оптужени осуђени на вишегодишље казне због усвајања поступака и циљева ИБ.

Окружни суд Београд