Приказивање 12 резултата

Архивски опис
Станковић, Милић
Приказ штампања Види:

Потврда о упису у регистар дела "Животопис Милића од Мачве" на коме...

Потврда о упису у регистар дела "Животопис Милића од Мачве" на коме је као аутор означен Коста Димитријевић

Допис Мирослава Пантића Окружном суду у Београду

Допис Мирослава Пантића Окружном суду у Београду

Животопис Милића од Мачве

Животопис Милића од Мачве

Дуге зимске вечери на суду

Дуге зимске вечери на суду

Дневник Косте Димитријевића о настанку Животописа Милића од Мачве

Дневник Косте Димитријевића о настанку Животописа Милића од Мачве

Допис Мирослава Пантића Окружном суду у Београду

Допис Мирослава Пантића Окружном суду у Београду

Писмо Косте Димитријевића ООУР-у Ауторска агенција за СР Србију

Писмо Косте Димитријевића ООУР-у Ауторска агенција за СР Србију

Дружење са Милићем од Мачве

Дружење са Милићем од Мачве

Регистрација рукописа у Југословенској ауторској агенцији (бр. К-63/82), Кост...

Регистрација рукописа у Југословенској ауторској агенцији (бр. К-63/82), Коста Димитријевић, Животопис Милића од Мачве

Потврда РО Југословенска ауторска агенција – ООУР Ауторска агенција за СР Срб...

Потврда РО Југословенска ауторска агенција – ООУР Ауторска агенција за СР Србију о упису у регистар дела „Животопис Милића од Мачве“, аутора Косте Димитријевића (бр. К-63/82)

Писма Косте Димитријевића ООУР Ауторска агенција за СР Србију

Писма Косте Димитријевића ООУР Ауторска агенција за СР Србију

Дружење и настанак Животописа Милића од Мачве

Дружење и настанак Животописа Милића од Мачве