Приказивање 32 резултата

Архивски опис
Архива Сергеја Смирнова
Приказ штампања Види:

Круне српских средњовековних владара, претстављене на фрескама, повељама и ми...

Круне српских средњовековних владара, претстављене на фрескама, повељама и минијатурама

Der Erzengel Michael unter Berücksichtigung der byzantinischen, alt-italienis...

Der Erzengel Michael unter Berücksichtigung der byzantinischen, alt-italienischen und romanischen Kunst – ikonographisch dargestellt

Реферат о натписима у српским црквама и манастирима

Реферат о натписима у српским црквама и манастирима

Темски манастир Св. Ђорђа

Темски манастир Св. Ђорђа

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија писана руком

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија писана руком

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија куцана машином са ...

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија куцана машином са исправкама

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија куцана машином

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија куцана машином

Један епиграфски словено-јерменски споменик 1218 год. у Ман. Витовници бл. Пе...

Један епиграфски словено-јерменски споменик 1218 год. у Ман. Витовници бл. Петровца на Млави

Белешке о делатности Њ. В. Краља Александра на арх, техн, и уметн. пољу

Белешке о делатности Њ. В. Краља Александра на арх, техн, и уметн. пољу

Северна апсида

Северна апсида

Мозаик у средњем делу цркве

Мозаик у средњем делу цркве

Мозаик у средњем делу цркве

Мозаик у средњем делу цркве

Улаз

Улаз

Улаз

Улаз

Доња црква (крипта)

Доња црква (крипта)

Доња црква

Доња црква

Процесија средњовековних српских владалаца у мозаику у цркви Св. Ђорђа на Опл...

Процесија средњовековних српских владалаца у мозаику у цркви Св. Ђорђа на Опленцу

Историски део

Историски део

Историски део

Историски део
Резултати 1 до 20 од 32