Приказивање 1 резултата

Архивски опис
Павловић, Милорад Фонд Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

Архива Милорада Павловића Крпе

  • Р 374
  • Фонд
  • 1860-1965

Фонд се састоји од разноврсне и разнородне грађе коју је стварао или скупљао Милорад Павловић Крпа, као што су његови рукописи текстова, преводи,чланци, анегдоте, песме, белешке, концепти, скице, грађа, нотеси, бележнице, рачуни, признанице, доку...

Павловић, Милорад