Јединица Р 699/I/24/6/10 - Писмо Виктора Николајевича Шевцова председнику Арбитражног суда

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 699/I/24/6/10

Наслов

Писмо Виктора Николајевича Шевцова председнику Арбитражног суда

Датум(и)

  • 1935 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

3 листа; 33х21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(18??-19??)

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Николајом Мајендорфом и Борисом Обрасковим.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Руски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани жанрови

Повезана места