Фонд Р 373 - Архива Драгослава Страњаковића

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 373

Наслов

Архива Драгослава Страњаковића

Датум(и)

  • 1779 - 1955 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

Фонд обухвата укупно 451 документ.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1901-1966)

Биографија

Рођен је 31. 05. 1901. године у Ужицу. Школовање је започео у родном месту где је завршио основну школу и гимназију, а 21927. године завршио је студије историје на Филозофском факултету у Београду. Докторирао је 1932. године на истом факултету са тезом "Влада Уставобранитеља 1842-1853". Све до 1945. године радио је као предавач на Филозофском факултету у Београду. Пензионисан је 1945. године, након чега је хапшен и затваран због својих веза са Равногорским покретом током рата. Од 1955. године радио је као предавач на Богословском факултету у Београду.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд обухвата документа (оригинале, преписе и копије) које је Драгослав Страњаковић сакупњао за сопствена истраживања историје Србије 19. века, али и документа која су заостала из његовог политичког ангажмана између два светска рата као и током Другог светског рата.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Грађа је разврстана у 5 група према теми и пореклу:
I - Мемоари
II - Грађа за историју Србије
III - Грађа за новију историју Србије
IV - Разно
V - Архивска грађа Драгослава Страњаковића

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Лисни каталог рукописа и архивалија НБС.

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места