Фонд Р 422 - Архива Марка Цара

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 422

Наслов

Архива Марка Цара

Датум(и)

  • 1881 - 1953 (Стварање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

500 јединица распоређених у 6 архивских кутија.

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1859-1953)

Биографија

Књижевник и есејиста. У Херцег Новом завршио италијанску основну школу, а у Котору гимназију. У Задру је од 1879. сарадник "Српског листа", а издавао је и часопис "Вук" (1885). Службеник Далматинског покрајинског сабора у Задру (1884-1919), а потом инспектор Уметничког одељења у Министарству просвете у Београду, где је пензионисан 1921. Дописни члан САНУ од 1923. У младости је писао песме и приповетке, без већег успеха. Објавио је неколико књига путописа о приморју. Писао је готово о свим истакнутим писцима са овог подручја, својим претходницима и савременицима. Поред тога упознавао је овдашњу публику са страним писцима и страну, нарочито италијанску, са нашим. Преводио је дела са италијанског и француског. Био је дописни члан Српске академије наука и једно време председник Српске књижевне задруге.
Учествовао је са још девет бициклиста на Првом првенству Србије одржаном 5. 10. 1897. на релацији Београд—Смедерево—Београд.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Аутобиографски подаци, концепти интервјуа, библиографије, преписка, рукописи текстова (песме, есеји, путописи, предавања, говори, прикази), белешке и публикације чији је аутор Марко Цар.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Грађа садржи 500 јединица, сврстаних у 5 серија:
I Аутобиографска и библиографска грађа
II Писма
III Рукописи Марка Цара; подсерије а) Песме, б) Есеји, в) Путописи, г) Предавања, д) Говори и ђ)Прикази
IV Штампана дела
V Разно; подсерије а) Бележнице, б) Белешке, в) Адресе и г) Слике

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Енглески
  • Италијански
  • Латински
  • Немачки
  • Српски
  • Француски

Писмо грађе

  • Ћирилица
  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Jugoslovenski književni leksikon, Novi Sad, 1971, str. 60.
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D0%B0%D1%80

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места