Ђорђевић, Владимир Р.

Подручје идентификације

Врста ентитета

Особа

Званични облик назива/имена

Ђорђевић, Владимир Р.

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Đorđević, Vladimir R.

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1869-1936

Историјат

Фолклорист и композитор. Рођен у свештеничкој породици, основну школу и гимназију завршио је у Алексинцу, а Учитељску школу у Нишу, одакле је од 1893.год. наставио да студира науку о хармонији на Конзерваторијуму у Бечу код професора Роберта Фукса. Од 1901.год. код професора Шебора у Прагу похађао је курс инструментације. Као учитељ и музички педагог радио је у Алексинцу, Пироту, Врању, Ваљеву, Јагодини. 1912. године долази у Београд, где је све до своје пензије 1924.год. радио као гимназијски професор и као хонорарни предавач теорије музике и хармоније у музичкој школи „Корнелије Станковић“ . Током Првог светског рата био је у Француској у Бордоу, Ници и Болијеу где је радио као наставник музике у школама за избеглице. У току службовања у унутрашњости бележио је народне мелодије и сакупљао инструменте. Објавио је велики број радова из области српског и македонског музичког фолклора и две књиге својих записа народних мелодија: Српске народне мелодије (Јужна Србија), 1928. и Српске народне мелодије (Предратна Србоја), 1931. Компоновао је хорску музику, песме за глас и клавир, виолинска и клавирска дела. Прикупљао је грађу из историје српске музике, која је највећим делом објављена пострхумно, с насловон Прилози библиографском речнику српских музичара (Музиколошки институт САН 1950.)

Места

Брестовац, рођен 1. 12. 1869.
Београд, умро 22. 04. 1938.

Правни статус

Функције, занимања и активности

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Повезани ентитет

Ђорђевић, Тихомир Р. (1868-1944)

Идентификатор повезане јединице

Категорија везе/односа

породица

Врста везе/односа

Ђорђевић, Тихомир Р. је брат/сестра од Ђорђевић, Владимир Р.

Датуми везе/односа

Опис везе

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Нацрт

Ниво детаљности

Минимални

Датуми креирања, измене или брисања

29. 03. 2020.

Језик(ци)

  • Српски

Писмо(а)

  • Ћирилица

Извори

Српски биографски речник, т. 3, стр. 526-527
https://vladimirdjordjevic.edu.rs/

Напомене о одржавању

2003к103, 2008р030,
  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC