Јединица Р 633/IIа/564 - Писмо Јована Хаџи Васиљевића Ђорђу Ђорђевићу

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 633/IIа/564

Наслов

Писмо Јована Хаџи Васиљевића Ђорђу Ђорђевићу

Датум(и)

  • 1896-04-21 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

3 стр.; 18 x 11 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Биографија

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1866-1948)

Биографија

Историчар, етнограф, дугогодишњи секретар Друштва Св. Саве, рођен у Врању 10. октобра 1866, а преминуо у Београду 29. марта 1948 године. Основно образовање стекао је у Врању, гимназију је завршио у Врању и Нишу, а Велику школу (историјско-филолошки одсек) у Београду. Докторат из филозофије је одбранио у Бечу. Службовао је као чиновник Министарства спољних послова од 1898-1904 у Битољу, Скопљу и Београду. По напуштању службе преузео је мјесто секретара Друштва Св. Саве и ту је остао све до 1940. године. Учесник је и Балканских и Првог свјетског рата.
Свој рад је посветио научном проучавању Старе Србије, а своје радове из историје, етнографије и географије заснивао је на теренским истраживањима. Уређивао је и часопис "Братство" гласило Друштва Св. Саве.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Лисни каталог НБС.

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места