Јединица Р 633/IIа/50 - Писмо Мите Ђорђу Ђорђевићу

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 633/IIа/50

Наслов

Писмо Мите Ђорђу Ђорђевићу

Датум(и)

  • 1892-07-27 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

3 стр.; 12 x 7,5 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Адресант писма Ђорђу Ђорђевићу наведен је као Мита.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Лисни каталог НБС.

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места