Јединица Р 633/IIа/190 - Рад Пере Ђорђевића

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 633/IIа/190

Наслов

Рад Пере Ђорђевића

Датум(и)

  • 1896-09-25 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 стр.; 34 x 21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1855-1902)

Биографија

Рођен је у Крагујевцу 21. јуна 1855. године. Основну школу и гимназију је завршио у родном граду, а у Београду је завршио Филозофски факултет Велике школе 1874. године. Од 1875. године ради као професор у крагујевачкој гимназији, где је предавао српски и старословенски језик, литературу и историју Срба и историју српске књижевности. Од 1885. године предаје на Првој београдској гимназији. ОД 1890. године ради као секретар у Министарству просвете, потом начелник одељења за просветне послове. Био је члан Државног савета и на крају секретар Сената.
Поред побројаног био је и један од преофесора краља Александра Обреновића, библиотекар крагујевачке библиотеке (1875-1885), оснивач Професорског друштва, један од покретача Друштве св. Саве и његов први секретар те уредник часописа "Братство". Такође један је од оснивача Српске књижевне задруге и њен председник од 1898. до 1902. године. Био је и редовни члан СКА, као и дописни члан ЈАЗУ.
Као ђак поренуо је рукописни лист "Подмладак", био је један од уредника "Одјека" , "Наставника" и "Просветног гласника", а сарађивао је са бројним часописима и листовима. Запошео је издавање Вукове преписке. Преводио је са руског, француског и енглеског језика.
Умор је у Београду 18. новембра 1902. године.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Предговор за књигу.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Са стране је додатак коим се упућује да текст буде штампан курзивом.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Лисни каталог НБС.

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места